Module mở rộng Deepseaplc DSE2548

Danh mục:
Chia sẻ:

Mô tả

Module Mở rộng Deepseaplc DSE2548

Mô đun mở rộng đầu ra DSENet®

DSE 2548 là một mô-đun mở rộng đầu ra có thể hiển thị tối đa tám chỉ báo LED riêng lẻ. Mỗi chỉ báo là người dùng có thể cấu hình thông qua mô-đun máy chủ. DSE 2548 có thể được đặt cách mô-đun điều khiển máy chủ tối đa 1 km (0,6 dặm).

Kích thước tổng thể
180 mm x 116 mm x 43 mm (7.1” x 4.6” x 1.7” )
PANEL tự rơi SIZE 
154 mm x 98 mm (6.0” x 3.9” )
TỐI ĐA PANEL ĐỘ DÀY
8.0mm (0.3” )
trọng lượng
0.36kg
HÓA biến thể
2548 -01 – 2548 Module mở rộng đầu ra