Module mở rộng Deepseaplc DSE123

Danh mục:
Chia sẻ:

Mô tả

Module Mở rộng Deepseaplc DSE123

Giao diện dòng chia sẻ tải tương tự

DSE 123 là một thiết bị thông minh cho phép các mô đun chia sẻ tải DSE giao tiếp với các mô đun điều khiển không DSE đang giao tiếp qua các đường chia sẻ tải tương tự phổ quát. Điều này có nghĩa là các điều khiển chia sẻ tải DSE có thể được thêm vào các hệ thống chia sẻ tải không DSE.

Tính linh hoạt này cho phép các hệ thống hiện tại được mở rộng khi bộ điều khiển gốc không còn khả dụng.

Kích thước tổng thể
161 mm x 78 mm x 76 mm (6.3” x 3.1” x 3.0” )
trọng lượng
0.3kg
HÓA biến
0123-01 – 123 Analogue Loadshare dòng Interface