Bộ điều khiển máy phát điện CRE Technology – SCR 2.0

Danh mục:
Chia sẻ:

Mô tả

Bộ điều khiển máy phát điện SCR 2.0

Synchroscope / Synch check rơle

SCR 2.0

Các SCR 2.0 là một bộ vi xử lý kiểm soát synchroscope với lập trình rơ le kiểm tra đồng bộ trong một gói gắn bảng DIN96 trước. Nó theo dõi điện áp và tần số của 2 mạng điện độc lập cũng như góc pha tức thời giữa chúng.

Các thông số đo được hiển thị trên màn hình kỹ thuật số 3 chữ số. Đồng bộ hóa tròn 24 led hiển thị góc pha giữa 2 mạng. Màn hình đồng bộ chỉ được kích hoạt nếu cả hai điện áp mạng nằm trong giới hạn đã đặt.