Bộ điều khiển máy phát điện CRE Technology – RDM2.0

Danh mục:
Chia sẻ:

Mô tả

Bộ điều khiển máy phát điện RDM2.0

Mô-đun hiển thị từ xa cho thiết bị điều khiển & song song tất cả trong một

RDM 2.0

Các RDM công trình 2.0 như một màn hình từ xa và, kết hợp với 2,0 CORE GENSYS, có thể kiểm soát một hoặc một tạo nhiều bộ nhà máy điện. 
Được kết nối với GENSYS 2.0, GENSY 2.0 LT hoặc MASTER 2.0RDM 2.0 có thể được sử dụng như một màn hình từ xa bổ sung. Màn hình
RDM 2.0 hiển thị cùng dữ liệu với GENSYS 2.0. Màn hình hiển thị các thông số động cơ và điện cho hoạt động trực quan.

• RDM 2.0 được kết nối với GENSYS 2.0 CORE
• RDM 2.0 có thể được sử dụng làm màn hình từ xa bổ sung với GENSY 2.0, GENSYS 2.0 LT hoặc với MASTER 2.0
• Hiển thị đồ họa đa chức năng tương tự và cùng bảng mặt trước như GENSYS 2.0