Bộ điều khiển máy phát điện CRE Technology – ICGEN2.0

Danh mục:
Chia sẻ:

Mô tả

Bộ điều khiển máy phát điện ICGEN2.0

 

ICGEN 2.0 là bộ điều khiển chuyển đổi tự động hoàn chỉnh với khởi động / dừng từ xa cho một bộ tạo duy nhất hoạt động ở chế độ chờ.
Tất cả các tham số chính được kiểm tra và trong trường hợp thất bại, bộ điều khiển sẽ cung cấp tín hiệu khởi động từ xa cho máy phát.
Khi nguồn điện xuất hiện trở lại, ICGEN 2.0 sẽ mở bộ ngắt mạch, chuyển trở lại tải trên nguồn điện và dừng máy phát sau thời gian làm mát được lập trình.