Bộ điều khiển máy phát điện CRE Technology – GENSYS2.0 LT

Danh mục:
Chia sẻ:

Mô tả

Bộ điều khiển máy phát điện GENSYS 2.0 LT

Bộ điều khiển và song song tất cả trong một

GENSYS 2.0 LT

Các GENSYS 2.0 LT là một đơn vị điều khiển được thiết kế cho tủ điện máy phát điện.

Đơn vị tất cả trong một này của người Viking kết hợp tất cả các chức năng cần thiết:

  • Lỗi ba pha chính
  • Động cơ khởi động / dừng và bảo vệ
  • Điều khiển và bảo vệ máy phát điện
  • Hiển thị thông số cơ
  • Hiển thị thông số điện
  • Đồng bộ hóa máy phát điện
  • Chia sẻ tải và kiểm soát kW
  • Chia sẻ tải và kiểm soát kVAR
  • Quản lý cưỡng chế J1939
  • Nâng cấp phần mềm thẻ SD

GENSYS 2.0 LT có thể định cấu hình qua bảng mặt trước hoặc qua PC với Phần mềm cấu hình CRE.
Bộ điều khiển GENSYS 2.0 LT có các dòng chia sẻ tải tương tự và tương thích với tất cả các loại mô đun chia sẻ tải tương tự.