Bộ điều khiển máy phát điện CRE Technology – DUOGEN

Danh mục:
Chia sẻ:

Mô tả

Bộ điều khiển máy phát điện DUOGEN

Hai máy phát điện được điều khiển bởi một đơn vị

DUOGEN

Duogen là một mô-đun đơn dựa trên bộ vi xử lý, tập hợp sự điều khiển của hai máy phát.

DUOGEN thực hiện đồng bộ hóa thủ công và tự động, chia sẻ tải đẳng thời hoặc chia sẻ tải xuống. DUOGEN tích hợp các tính năng sau:

  • 1 đầu vào kỹ thuật số để tự động đồng bộ hóa
  • 1 Rơle kiểm tra đồng bộ đang kiểm tra chênh lệch pha, tần số và điện áp
  • Rơle đầu ra 1 “Load shpping” đang kêu gọi nhu cầu năng lượng, cho phép hiệu quả toàn cầu của nhà máy điện tốt hơn
  • 2 Điều khiển chia sẻ kW không đồng bộ
  • 2 điều khiển chia sẻ kVAR điện áp Iso
  • 2 Bảo vệ công suất ngược